ŽB SKELETY


Betonové konstrukce montovaných hal

Nabízíme realizaci železobetonového skeletu, včetně střešního a stěnového opláštění pro různé druhy hal, skladů i administrativních budov. Náš odborný tým s dlouholetou praxí navrhne, vyrobí a smontuje vysoce stabilní železobetonovou konstrukci. 
Možnost je také kompletní dodání díla na klíč.

Výhody železobetonových konstrukcí hal:
- vhodné pro stavbu velkých hal a budov, které vyžadují vysokou nosnost a životnost,
- rychlost výstavby,
- vysoká požární odolnost,
- hygienická nezávadnost.

Pokud se rozhodnete pro železobetonovou konstrukci haly od naší firmy, součástí dodávky skeletu bude statické posouzení a výrobní a montážní dokumentace.  Zajišťujeme kompletně výrobu, dopravu a montáž skeletu včetně možnosti monolitických částí s dohledem kvalifikovaného stavbyvedoucího. Dodací lhůta je od 2 týdnů a odvíjí se od velikosti a složitosti objektu a sezónnosti.

Povrchová úprava betonových konstrukcí

Železobetonové konstrukce mají standardní betonový povrch (barvu), kvalita povrchů dle požadavků dokumentace (hlazené, vymývané, pemrlované, ... ).
Prefabrikáty vyrábíme dle předmětových norem podnikových vycházejících z ČSN EN ISO 9001 a posuzujeme je na základě technických a uživatelských podmínek pro dodávky železobetonových skeletových dílců. Prefabrikáty vznikají z betonu třídy C 30/37 a vyšší, dle statického návrhu. Betonářská výztuž B500B.

Železobetonové prefabrikáty se skládají z čistě přírodních materiálů, v ojedinělých případech může dojít ke kolísání barevných odstínů na povrchu konstrukce, které však není na závadu a v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti prefabrikátu a skeletu jako celku.

Co zajišťuje objednatel:
- vytyčení stavby,
- stavební připravenost dle dohody,
- příjezdová cesta a prostor na manipulaci s dílci,
- zajištění míst k napojení pro odběr vody a elektrické energie                                                                                            
image/jpeg    image/jpeg

 
image/jpegimage/jpeg


image/jpegimage/jpeg


image/jpeg