BETONOVÉ HALY
BETONOVÉ HALY
BETONOVÉ HALY
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
BETONOVÉ STROPY
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
PANELÁRNA
BETONOVÉ STROPY
BETONÁRNA
PANELÁRNA
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
BETONOVÉ STROPY
BETONOVÉ JÍMKY
BETONOVÉ STROPY
Home
 


KRUHOVÉ JÍMKY


Železobetonová kruhová jímka se dnem o průměru 2,44 m (2,20 m světlost), výšky až 2,50 m, o maximálním objemu 8,80 m3, vhodná pro jímání splaškových i dešťových vod, retence, zásaky.
Možnost vyhotovení jímky od výšky 1,25 m po modulu 0,25 m.
Železobetnové skruže bez dna od výšky 1,25 m do výšky 2,25 m.
Lze sestavit šachtu až do výšky 10 m.
Zákrytové desky pojezdné o nosnosti D400.

Nákladní automobil s hydraulickou rukou k uložení jímky:

image/jpegimage/jpeg

Vyberte si:

 

  OBNOVA VÝROBNÍHO AREÁLU

Stylstav Prefa Křižanov
Křižanov 256, PSČ 594 51
přejít na stránky Stylstav s.r.o.
přejít na stránky Betonárny Křižanov

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).
Spravovat obsah


+420 566 543 222
+420 774 739 771

prefa@stylstavkrizanov.cz